Flexibel visualisering i geometri – Datorstött samarbetslärande

Lektionsmodulen har flera olika mål, på olika nivåer. Ett övergripande mål med lektionsserien är att du som lärare ska utveckla din förmåga att utnyttja digital teknik för att skapa utforskande samtal i matematik. Ett didaktiskt mål är att skapa utforskande samtal i matematik för att utveckla elevers resonemangsförmåga. Sen har varje lektion ett lärandemål med fokus på det matematiska innehåll, som ligger till grund för varje lektionsplanering. Det matematiska innehållet är anpassat för elever i årskurs 6-8, men med små anpassningar kan ni arbeta med innehållet fast med fokus på utforskande samtal i matematik med både yngre och äldre elever.

Matematiken i lektionerna följer inte en särskild progression, de behöver alltså inte utföras i ordning eller alla tre i en sekvens. Istället har alla tre lektionerna som mål att utmana och utveckla elevernas figurförståelseprocesser som ett led i utforskande/problemlösande arbetssätt i geometri.

Materialet går att användas på egen hand, vilket är situationen för många matematiklärare idag. Men om det finns möjlighet till det så uppmuntrar vi till att använda materialet som underlag för kollegialt lärande. Vårt förslag är då att ni använder följande upplägg:

 • Individuell inläsning av lärarguiden och lektion 1
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 1 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen:
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 1
 • Individuell inläsning av lektion 2
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 2 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 2
 • Individuell inläsning av lektion 3
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 3 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 3
 • Individuell inläsning av lärarguiden men nu med erfarenheten av att ha genomfört lektionerna.
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och era erfarenheter. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor

När du genomför en lektion, oavsett om det sker individuellt eller som del i ett kollegialt lärande, rekommenderar vi att du under och efter lektionen reflekterar över följande frågor:

 • Vem är det som ställer frågor och vilken typ av frågor ställs i din matematikundervisning?
 • Vem förklarar och motiverar matematiska idéer i din matematikundervisning?
 • Vem bidrar med matematiska idéer i din matematikundervisning?
 • Vem tar ansvar för lärandet och utvärderingen av matematiska resonemang i din matematikundervisning?