Välkommen till DigiMath

”technology within mathematics is underused and, where it is used, its potential is generally underexploited” (Clark-Wilson et al., 2011)

Digitalt förstärkt matematikundervisning: Lektionsmoduler som stöd för orkestrering av matematisk kvalitet i undervisning

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att utveckla lärares kapacitet att utnyttja möjligheterna för elevers lärande i matematik i digitalt förstärkt matematikundervisning. Vi har därför utvecklat ett undervisningsmaterial i matematik på formen av lektionsmoduler. Modulerna bidrar med omsorgsfullt utformade, och vetenskapligt förankrade, aktiviteter, material till eleverna, beskrivningar av vanliga svårigheter elever brukar uppvisa för det matematiska innehåll modulen behandlar. De är menade att ge lärare instruktioner och vägledning i att planera, genomföra och utvärdera undervisning som går att använda individuellt eller som ett material för kollegialt lärande.

Projektet följde strukturen av designbaserad interventionsstudie och implementerades i samarbete mellan verksamma lärare och forskare i matematikdidaktik. Projektgruppen har utvecklat och testat lektionsmodulerna i direkt anslutning till lärarnas undervisningspraktik. Projektet bidrar ny kunskap om 1) Hur lektionsmoduler i matematik kan vara utformade för att ge lämpligt stöd till lärare att planera, genomföra och utvärdera digitalt förstärkt matematikundervisning, 2) Vad som utgör en lämplig balans mellan generella och specifika komponenter och instruktioner i en lektionsmodul i matematik, 3) Hur matematisk kvalitet kan orkestreras på olika sätt i digitalt förstärkt matematikundervisning och 4) Hur innehållet i en lektionsmodul i matematik och sättet på vilket lärare använder teknik inverkar på elevernas möjligheter att medproducera matematik undervisning.

Här erbjuder vi fyra lektionsmoduler för digitalt förstärkt matematikundervisning

Digital flexibilitet som stöd för utforskande samtal i matematik

Generalisering av mönster

Analog och digital simulering i statistik

Informell hypotesprövning

Datalogiskt tänkande i virtuella skapande lärmiljöer

Programmering i Scratch

Flexibel visualisering i geometri

Datorstött samarbetslärande