Datalogiskt tänkande i virtuella skapande lärmiljöer – Programmering i Scratch

Ett övergripande mål med lektionsserien är att du som lärare ska utveckla din förmåga att utnyttja digital teknik i din ordinarie matematikundervisning. Ett didaktiskt mål är att skapa problemlösningssituationer i matematik och programmering, för att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Här har vi valt att lyfta fram konstruktion i relation till lärande och problemlösning, där tanken är att elever lär sig genom att konstruera eget material och lösa de problem som naturligt uppstår i en sådan process. Sen har varje lektion ett lärandemål med fokus på ett programmerings-innehåll, som ligger till grund för varje lektionsplanering.

Materialet går att användas på egen hand, vilket är situationen för många matematiklärare idag. Men om det finns möjlighet till det så uppmuntrar vi till att använda materialet som underlag för kollegialt lärande. Vårt förslag är då att ni använder följande upplägg:

 • Individuell inläsning av lärarguiden och lektion 1
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 1 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen:
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 1
 • Individuell inläsning av lektion 2
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 2 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 2
 • Individuell inläsning av lektion 3
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 3 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 3
 • Individuell inläsning av lärarguiden men nu med erfarenheten av att ha genomfört lektionerna.
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och era erfarenheter. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor

När du genomför varje lektion, oavsett om det sker individuellt eller som del i ett kollegialt lärande, rekommenderar vi att du under och efter lektionen reflekterar över följande frågor:

 • Vilken roll spelar skapandet (i ljuset av konstruktionism) av ett program i elevens utveckling?
 • Vilka unika möjligheter ges av att eleverna ombeds arbeta med ett större projekt under längre tid?
 • Hur kan du skapa normer i klassrummet som gör praktiken med de blå pilarna till en naturlig del i deras problemlösningsstrategi?