Analog och digital simulering i statistik – Informell hypotesprövning

Modulen bygger på grundantagandet att lärande i matematik är starkt knutet till intresse och meningsfullhet. Om elever finner ett innehåll intressant, rimligt och meningsfullt får det positiva effekter på deras lärande. Modulen är därför utformad för att ge er som lärare förutsättningar att utveckla er förståelse för undervisning som erbjuder elever sammanhang där de får använda och uppleva hur matematik hjälper dem att tolka och bättre förstå olika skeenden i sin omvärld. Det handlar om att skapa en undervisning som blir meningsfull för elever och därigenom dras in i matematiska diskussioner och resonemang och känner delaktighet i klassens gemensamma kunskapsutveckling i matematik. I Modulen kommer ni att jobba med Pepsi challenge[1] för att väcka elevers intresse och skapa ett meningsfullt sammanhang för statistisk slutledning, i relation till informell hypotesprövning.

Materialet går att användas på egen hand, vilket är situationen för många matematiklärare idag. Men om det finns möjlighet till det så uppmuntrar vi till att använda materialet som underlag för kollegialt lärande. Vårt förslag är då att ni använder följande upplägg:

 • Individuell inläsning av lärarguiden och lektion 1
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 1 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen:
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 1
 • Individuell inläsning av lektion 2
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 2 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 2
 • Individuell inläsning av lektion 3 samt scenariot för slutdiskussionen
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och att ni snart ska genomföra lektion 3 i er klass. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor
 • Genomföra lektion 3
 • Individuell inläsning av lärarguiden men nu med erfarenheten av att ha genomfört lektionerna.
 • Kollegialt samtal med utgångspunkt i läsningen och era erfarenheter. Följande är förslag på teman för diskussionen
  • diskfrågor

När du genomför varje lektion, oavsett om det sker individuellt eller som del i ett kollegialt lärande, rekommenderar vi att du under och efter lektionen reflekterar över följande frågor:

 • I vilka lägen avkräver du av eleverna att tydligt hänvisa till data i sina resonemang?
 • Hur gör du för att uppmana elever att generalisera utifrån data?
 • På vilket sätt kommer osäkerhetsspråk (sannolikhetstermer) in i era diskussioner av resultaten?
 • Hur använder eleverna osäkerhetsspråk i sina inferenser?
 • I vilka lägen ser du det som värdefullt att hänvisa till tidigare exempel från tidigare uppgifter?
 • I vilka lägen går du in och styr upp utforskandet?
 • Hur utnyttjar du tidigare exempel som (förklarings-)modeller?
 • Vad använder du för verktyg för att uppmuntra fortsatt utforskande och resonerande? (Frågor, utmaningar, ställer resonemang mot varandra osv.)

[1] Pepsi challenge är från början en reklamkampanj där personer får blindtesta Pepsi och Coca Cola, och svara på vilken de föredrar. Pepsi påstår att resultatet av pepsiutmaningen visar att amerikaner föredrar Pepsi framför Coca Cola.